Tır dorselerinin zemin ve yan cidarlarında,
Konteynırların zeminlerinde,
Vagonların zemin ve yan bölümlerinde,
Hayvan taşıma araçlarında,
Otobüslerde,
Gemilerin kargo kısımlarında,